Ap a gwefan dwyieithog rhad ac am ddim yw Maethu Anturiaethau gydag awgrymiadau am lefydd i fynd am dro a gweithgareddau am bris rhesymol.

Lawrlwythwch ein ap

I gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch wrth law i drefnu diwrnod allan i’r teulu, lawrlwythwch ein ap Maethu Anturiaethau. Mae’r ap dwyieithog rhad ac am ddim yn cynnig canllaw picnic, 140 o leoliadau ledled Cymru, tasgau ysbïo, helfa drysor, gemau a gweithgareddau i ddiddanu plant tu mewn a thu allan.

appstore_cygoogleplay_cy

phone_cy

EWCH AM DRO

Chwilio am rywle i fynd am do? Porwch drwy ein hawgrymiadau am lefydd i ymweld â nhw.

ADOLYGIADAU

Adborth gan bobl ar rai o’r lleoliadau

 • Tŷ a Pharc Gwledig Bryngarw

  Am berl o le! Digon o lefydd i barcio a’u harchwilio, ac mae’r pagoda yn lloches grêt i fwyta cinio a chadw’n sych. Fe wnaethon ni fflasg fawr o’r “Cawl cyrri serog” sydd yn y Canllaw Picnic – perffaith ar gyfer diwrnod ffres mis Mawrth. Fe fwynhaodd y plant yr her “Tir peryglus” o’r daflen waith “Am dro yn y coed” yn arw wedi i’r glaw gilio. Defnyddion ni ganghennau a dail i wneud llwybr a sgarff i wneud mwgwd. Dyma’r tro cyntaf i ni ymweld â’r lleoliad, felly chawson ni ddim amser i wneud y dasg “Pwy sy’n euog?” ond ry’n ni’n bwriadu ail-ymweld â Thŷ Bryngarw yn ystod gwyliau’r Pasg.

  Darganfod mwy

  - Tŷ a Pharc Gwledig Bryngarw
 • Castell Cas-gwent

  Penderfynon ni fynd i’r castell ar ddiwrnod mwll, glawog pan oedd y plant wedi cael llond bol o fod yn y tŷ. Mae yna faes parcio mawr reit wrth ymyl y castell gyda thoiledau a chanolfan ymwelwyr. Cawsom bicnic yn y car cyn archwilio’r castell a chododd y plant daflenni ar gestyll o’r ganolfan ymwelwyr achos maen nhw wrth eu boddau gyda chestyll.

  Darganfod mwy

  - Castell Cas-gwent
 • Parc Gwledig Pen-bre

  Diwrnod allan gwych. Roedd y plant yn eu harddegau wrth eu boddau gyda’r llethr sgïo sych ond roedd yn well gan y plant iau’r parc chwarae antur lle cawson ni gyfle i fod yn Dywysogesau a Marchogion. Mae’r traeth 8 milltir o hyd yn grêt i adeiladu cestyll tywod neu chwarae gêm o rownders, felly cofiwch ddod â bwced a rhaw.

  Darganfod mwy

  - Parc Gwledig Pen-bre

Cymorth Gofal

Yn y ffilm fer yma, mae rhieni a phlant yn trafod yr hyn mae cymorth gofal yn ei gynnig. Mae’r ffilm, a ffilmiwyd ar fferm gymunedol, yn dangos plant yn mwynhau gweithgareddau pris rhesymol a rhad ac am ddim y tu allan a thu mewn, gan gynnwys plannu hadau, anwesu anifeiliaid, celf a chrefft, gwneud ffilm, dweud stori a choginio pitsas. Mae llyfrgell bibliotherapi a sgyrsiau gyda staff Rhwydwaith Maethu Cymru hefyd yn y ffilm.

Gwyliwch fwy o ffilmiau yma