Brynmenyn, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 8UU

Gan fod yma 113 erw o barcdir, sy’n cynnwys parc chwarae antur, safleoedd barbeciw, mannau picnic, teithiau cerdded trwy’r coetir a chyda glan yr afon, caffi a chanolfan ymwelwyr byddwch yn siŵr o fwynhau prydferthwch y parc hwn.

Manylion cyswllt
01656 725155
Oriau agor

Drwy’r flwyddyn

Pris mynediad

Tâl am barcio, mynediad am ddim i’r gerddi a’r coetir

Gweithgareddau
Sylwer: mae posib i amseroedd agor a phrisiau newid. Cysylltwch â’r lleoliad am y wybodaeth ddiweddaraf.