Heol y Castell, Caerdydd, CF10 3RB

Wedi’i leoli yng nghanol prifddinas Cymru, mae hwn yn gastell ag iddo hanes dros 2000 o flynyddoedd. Gallwch weld twneli o gyfnod y rhyfel a ddefnyddiwyd fel lloches rhag y bomio yn ystod yr Ail Ryfel Byd, llwybr i’r teulu cyfan gael archwilio’r safle gyda’i gilydd, canolfan ddehongli, arddangosfeydd, bylchfuriau, teithiau wedi eu tywys, caffi a mannau picnic.

Manylion cyswllt
029 2087 8100
Oriau agor

Pob diwrnod ac eithrio dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a dydd Calan

Pris mynediad

Oedolion : £11, Plant : £8.50

Gweithgareddau
Sylwer: mae posib i amseroedd agor a phrisiau newid. Cysylltwch â’r lleoliad am y wybodaeth ddiweddaraf.