Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 5EY

Castell mawreddog wedi’i leoli ar graig uwchben dyfroedd gwyllt Afon Gwy yw hwn, yn goruchwylio man croesi strategol i diroedd Cymru.

Manylion cyswllt
01291 624065
Oriau agor

Yn amrywio rhwng 9.30am-6pm bob dydd

Pris mynediad

Oedolion : £4.50, Plant : £3.40

Sylwer: mae posib i amseroedd agor a phrisiau newid. Cysylltwch â’r lleoliad am y wybodaeth ddiweddaraf.