Pen-bre, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA16 0EJ

Ag ysblander Penrhyn Gŵyr yn gefndir iddo a golygfeydd dros arfordir Bae Caerfyrddin, ym Mharc Gwledig Pen-bre mae llethr tobogan hiraf Cymru! Yno hefyd mae maes chwarae antur, 8 llwybr natur, marchogaeth ceffylau, llethr sgïo sych 130m o hyd a llawer mwy.

Manylion cyswllt
01554 742424
Oriau agor

Pris mynediad

Mynediad am ddim. Bydd tâl am weithgareddau.

Gweithgareddau
Sylwer: mae posib i amseroedd agor a phrisiau newid. Cysylltwch â’r lleoliad am y wybodaeth ddiweddaraf.