Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6ER

O amgylch y pentref mae 70 erw o goetiroedd egsotig a milltiroedd o goetiroedd a llwybrau arfordirol.

Manylion cyswllt
01766 770000
Oriau agor

9.30am-7.30pm

Pris mynediad

Oedolion : £10.00, Plant : £6

Gweithgareddau
Sylwer: mae posib i amseroedd agor a phrisiau newid. Cysylltwch â’r lleoliad am y wybodaeth ddiweddaraf.