Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4PE

Dewch i fwynhau’r gerddi hyfryd ac ymlacio dros bicnic neu fynd am dro hir drwy’r coetiroedd.

Manylion cyswllt
01443 404699
Oriau agor

Drwy’r flwyddyn

Pris mynediad

Mynediad am ddim

Gweithgareddau
Sylwer: mae posib i amseroedd agor a phrisiau newid. Cysylltwch â’r lleoliad am y wybodaeth ddiweddaraf.