Eich enw (rhaid llenwi’r blwch hwn)

Eich ebost (rhaid llenwi’r blwch hwn)

I ble’r aethoch chi neu pa weithgaredd wnaethoch chi?

Pryd aethoch chi?

Pa mor hir gymrodd o?

Beth oedd orau amdano?

Oes gennych chi awgrymiadau ar gyfer ymwelwyr eraill?

Sut fyddech chi’n barnu’ch ymweliad?
1 = Fydden i ddim yn ei wneud o eto.
2 = Efallai y bydden i’n ei wneud o eto.
3 = ‘Dw i ar fy ffordd i’w wneud o eto!

Os hoffech chi anfon sylwadau, lluniau neu syniadau atom ni, ebostiwch wales@fostering.net

Beth am fynd am bicnic?
Hwyl yn y parc
Hwyl ar y traeth
Am dro yn y coed
Gwlyptiroedd Casnewydd
Parc Gwledig Margam
Gyrfa Goedwig Cwm-carn
Llynnoedd a Phentref Canoloesol Cosmeston
Southerndown a Castell Dwnrhefn
Tŷ a Pharc Gwledig Bryngarw